Nieuwe regelgeving voor verlichting en ventilatie van arbeidsplaatsen : KB 25 maart 2016


Dit KB van 25 maart (publicatie staatsblad 14/04/2016) formuleert een wijziging van het KB van 10 oktober 2012 betreffende algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen.
De wijziging is van toepassing op het vlak van verlichting (afdeling III) en luchtverversing (afdeling IV).
Kort samengevat :
1) Er wordt een bijlage toegevoegd met minimumvoorschriften waaraan verlichting op arbeidsplaatsen dient te voldoen indien de werkgever de desbetreffende normen ( NBN EN 12464-1 en NBN en 12464-2) niet wenst toe te passen.
2) verplichte aanwezigheid van minimumverlichting bij uitvallen van kunstverlichting op werkplaatsen met verhoogde veiligheidsrisico's voor de werknemers.
3) Er moet voldoende verse lucht zijn in werklokalen (rekening houdend met werkmethodes en lichamelijke inspanningen.) Aanbevolen : CO2 concentratie < 800ppm, CO2 concentratie mag in geen geval 1200ppm overschrijden !
4) Airconditioningsinstallaties dienen zodaning te worden ingesteld dat gedurende een werkdag de relatieve vochtigheid tussen 40 en 60% blijft. Tussen 35 en 70% is toegestaan indien de werkgever aantoont dat er geen chemische of biologische agentia in de lucht van de werkplaats aanwezig zijn.

Voor meer gedetailleerde informatie over dit KB en/of meetinstrumenten om deze omgevingsfactoren op een correcte manier te controleren, kan u verder contact met ons opnemen via onze contactpagina, telefonisch of per mail.

Geschreven op

Naar het nieuwsoverzicht