WBGT kit  inclusief sensoren, software, statief en koffer

WBGT kit inclusief sensoren, software, statief en koffer
HD32.2KIT1

Deze kit is een instrument voor de analyse van de WBGT index bij aan- of afwezigheid van zonnestraling.
WBGT is één van de indicaties die gebruikt worden om de beroepsmatige blootstelling aan hitte te determineren.
Het toestel HD32.2 meet gelijktijdig volgende waarden :
- Globe temperatuur Tg
- Natte bol temperatuur met natuurlijke ventilatie Tn
- omgevingstemperatuur T
Volgende indexen zijn rechtstreeks afleesbaar op het scherm :
- WBGT (in) index in afwezigheid van zonnestraling.
- WBGT (out) index in aanwezigheid van zonnestraling.