Electronical personal dosi- meter

Electronical personal dosi- meter
P/PM1610

Mini persoonlijke dosimeter voor het bewaken en meten van de individueel equivalente dosis Hp (10) en persoonlijke dosisequivalenttempo pk (10) van zowel gamma-en r÷ntgenstraling. Meet zowel continue als puls (van 1 msec) r÷ntgen-en gammastraling in het energiegebied van 20 keV tot 10 MeV.
Belangrijkste kenmerken:
- meet continu puls X-Ray en gammastraling;
- Verwittigt de gebruiker via audio, visueel en trilalarm als de ingestelde drempelwaarden worden overschreden;
- Logt handmatig of automatisch tot 7500 gebeurtenissen in het permanente geheugen van de instrumenten;
-- PC communicatie via USB
- Batterij bijna leeg signaal
- zeer gebruiksvriendelijk met twee knops bediening